Thursday, November 5, 2009

Google Dashboard

Google uruchomiło ciekawą usługę a mianowicie Google Dashboard - czyli interaktywne podsumowanie używanych przez nas produktów google'a. Z jednej strony można wejść do każdej usługi, zarządzać nimi, poza tym można ustawiać opcje prywatności, czy współdzielenia itp.

No comments: