Saturday, November 7, 2009

Głupcy robią porządki

Głupcy robią porządki, mędrcy panują nad chaosem

by dr Pieniek kardiolog na Banacha

No comments: