Thursday, April 22, 2010

Trzęsienia ziemi w Iranie .....

Gdybym kiedykolwiek miał jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że islam to religia miłości, równości i tolerancji, to się właśnie dowiedziałem, że za trzęsienia ziemi w Iranie winę ponoszą nieskromnie zachowujące się kobiety. W porównaniu z takim stanowiskiem, niektóre dotychczas totalnie oderwane od rzeczywistości wypowiedzi Ojca Dyrektora nagle zaczynają brzmieć dużo bardziej sensownie.

No comments: