Friday, January 8, 2010

Deportują siewców nienawiści

od 2001 roku wydalono z Francji 129 radykalnych islamistów, w tym 29 imamów lub innych duchownych

via: Francja: "Siewca nienawiści" deportowany

No comments: