Sunday, September 6, 2009

Współbieżny BZIP

Jak ktoś ma procek z więcej niż jednym jajkiem, to może sobie przyśpieszyć znacznie kompresję danych --> Parallel BZIP2 (PBZIP2)

No comments: