Sunday, September 6, 2009

Microsoft, TCP/IP, Open Source, and Licensing

Artykuł o tym, jak to wyglądało z kodem stosu TCP/IP w windzie --> http://www.kuro5hin.org/story/2001/6/19/05641/7357

No comments: