Monday, August 31, 2009

Toczący się kamień

Toczący się kamień, nie obrasta mchem

No comments: