Friday, December 19, 2008

Witajcie w życiu pozagiełdowym

Polityka opublikowała ciekawy artykuł Witajcie w życiu pozagiełdowym

No comments: