Monday, March 22, 2010

Skąd się wziął Szabat

I just want to talk about Sabbath. It comes from the Hebrew word "shabbat", which means to stop or to rest

via : dumblittleman.com

dla przypomnienia: Chrześcijanie w większości (np. katolicy) zamiast Soboty świętują Niedzielę jako pamiątkę zmartwychwstania

No comments: