Wednesday, February 24, 2010

Geegle Earth pokazało po raz pierwszy cmentarzysko samolotów AMARG

Jako, że wojsko w końcu zgodziło się na udostępnienie przez Google wysokiej rozdzielczśoci zdjęć satelitarnych bazy AMARG (Aerospace Maintenance and Regeneration Group) w Tucson w stanie Arizona, gdzie oprócz naprawiania samolotów również "parkuje się" różne stare i nowe egzemplarze, Google szybko udostępnił je publicznie --> AMARG /Tucson/Arizona. Naprawdę jest co oglądać.

No comments: