Friday, December 18, 2009

Przejść przez życie razem i razem odejść

Okazuje się, że w dzisiejszych szalonych czasach, gdzie wszystko odbywa się na szybko i w pospiechu, zdarzają się jeszcze rzeczy, które potrafią wprawić nas w zdumienie. Oto pewna para przeżyła ze sobą 59 lat i gdy jedno umarło, drugie umarło dosłownie zaraz po nim. Czyż to nie piękne, tak przejść przez życie razem i razem odejść ? Po tylu latach ?

1 comment:

radxcell said...

moi dziadkowie tak mieli. 64 lata malżeństwa i kilka miesięcy różnicy...