Monday, December 7, 2009

Dużo gorzkich prawd o naszych przyszłych emeryturach

Dużo gorzkich prawd o naszych przyszłych emeryturach --> WOjna młodych ze starymi

No comments: