Thursday, November 19, 2009

Czasem ku przeznaczeniu prowadzi

Czasem ku przeznaczeniu prowadzi właśnie ta droga, którą nie chcemy kroczyć

source: Kung-Fu Panda

1 comment:

Kasiek said...

Czasem nie chcemy nią kroczyć właśnie z tego powodu - bo prowadzi ku przeznaczeniu.
;-)