Friday, October 9, 2009

ZFS root mirror

Jak poprawnie zainstalowac OpenSolarisa z mirrorowaną root pulą
LINK 1 --> ZFS root mirror
LINK 2 --> OpenSolaris with a RAID-Z array

No comments: