Saturday, September 12, 2009

xorg.conf dla Ubuntu 9.10 i karty x3100

Instalując daily build Ubuntu 9.10 powyżej Alpha 5 zdarza się, że po zainstalowaniu systemu logujesz się i masz czarny ekran (tzw. black screen of death). Rozwiązaniem jest przygotowanie dobrego xorga i wrzucenie do /etc/X11. Szczegóły dlaczego tak na ubuntuforums.org

1. Ctrl+Alt+F1, login, telinit 1
2. Xorg -configure
3. sudo cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
4. nano /etc/X11/xorg.conf, pod koniec sekcji Device dopisać Option “DRI” “off”
5. wykomentować całą sekcję monitora i dopisac nową :) [no chyba, że komuś wykryje poprawnie monitor]

# resolution up to 2048 x 1536
Section "Monitor"
Identifier "NEC MultiSync FE2111SB"
VendorName "NEC"
ModelName "FE2111SB"
HorizSync 30 - 115
VertRefresh 50 - 160
DisplaySize 406.1 304.6
Option "dpms"
EndSection

6. w sekcji Screen podmienić Monitor "Monitor0" na Monitor "NEC MultiSync FE2111SB"
7. shutdown -r now

Niestety blogger rozpieprza kod xorga parsując wszystkie tagi < i > i tym podobne
mimo użycia znaczników code i pre, więc nie mogę tu wkleić gotowca :(

[edit 20090917]: już wiem, jak obejść problem z bloggerem :)Section "ServerLayout"
Identifier "X.org Configured"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection

Section "Module"
Load "dbe"
Load "glx"
Load "extmod"
Load "record"
Load "dri2"
Load "dri"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

#Section "Monitor"
# Identifier "Monitor0"
# VendorName "Monitor Vendor"
# ModelName "Monitor Model"
#EndSection

# resolution up to 2048 x 1536
Section "Monitor"
Identifier "NEC MultiSync FE2111SB"
VendorName "NEC"
ModelName "FE2111SB"
HorizSync 30 - 115
VertRefresh 50 - 160
DisplaySize 406.1 304.6
Option "dpms"
EndSection

Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
#Option "NoAccel" # [<bool>]
#Option "SWcursor" # [<bool>]
#Option "ColorKey" # <i>
#Option "CacheLines" # <i>
#Option "Dac6Bit" # [<bool>]
#Option "DRI" # [<bool>]
#Option "NoDDC" # [<bool>]
#Option "ShowCache" # [<bool>]
#Option "XvMCSurfaces" # <i>
#Option "PageFlip" # [<bool>]
Identifier "Card0"
Driver "intel"
VendorName "Intel Corporation"
BoardName "82Q35 Express Integrated Graphics Controller"
BusID "PCI:0:2:0"
Option "DIR" "off"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "NEC MultiSync FE2111SB"
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 1
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 4
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 8
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 15
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 16
EndSubSection
SubSection "Display"
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection

No comments: