Tuesday, May 12, 2009

Czas

Czas. Nie możemy go usłyszeć. Nie możemy go zobaczyć. Nie możemy go zważyć. Nie możemy go zmierzyć w laboratorium. To subiektywne odczucie stawania się z tych, którymi byliśmy nanosekundę wcześniej, w tych, którymi będziemy w kolejnej nanosekundzie. Niektórzy mówią, że zegary mierzą czas. Nie, one mierzą same siebie. Punktem odniesienia dla jednego zegara, jest inny zegar.
cytat z filmu Man from Earth

No comments: