Wednesday, March 30, 2011

większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń

Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.

by Woody Allen.

No comments: