Monday, February 15, 2010

Wisła widziana z baszty na Wawelu - Kraków panorama

No comments: