Tuesday, February 2, 2010

Kim jesteś ?

Człowiek to 3m, czyli moc, miłość i mądrość. Moc to wola, miłość to uczucia, mądrość to myśli. To właśnie ta troista istota duchowa. W powłoce materialnej. Tylko ciało jest u nas materialne. Proporcje są trzy do jednego. A my to jedno zauważamy, a tych trzech nie bardzo doceniamy.

via: Kim jestem ? Kim jest człowiek ?

No comments: