Wednesday, December 23, 2009

Jak dostać wyższą emeryturę

Problem ten dotyczy ubezpieczonych, którzy zdołali udowodnić, że w określonych latach pracowali, ale nie potrafili wykazać, ile w tym czasie zarabiali. [..] Osoby, które w podstawie wymiaru swojego świadczenia mają tzw. okresy zerowe, powinny wystąpić do ZUS o jego przeliczenie do końca 2009 r.[..] Takie lata ZUS do końca ubiegłego roku traktował jako składkowe, ale przeliczał tak, jakby w danym czasie zainteresowany nic nie zarabiał. [..] Dopiero od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość zaliczenia takich okresów z uwzględnieniem płacy minimalnej, jaka obowiązywała w danym roku. [..] W ten sposób ZUS sam zalicza takie okresy osobom, które dopiero ubiegają się o świadczenia. Tymczasem ci, którzy są już na emeryturze lub rencie, mogą wystąpić o przeliczenie świadczenia przez ZUS według korzystniejszych zasad. Następuje to wyłącznie na wniosek zainteresowanego – ZUS nie dokona tej operacji z urzędu. [..] Ci, którzy złożą wnioski do końca tego roku, będą mieli przeliczone świadczenia z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Ci, którzy zrobią to później, będą mieli je przeliczone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

via: Rzeczpospolita, Warto się pozbyć ze stażu emerytalnego okresów bez zarobków, aut. Magdalena Januszewska

No comments: