Thursday, November 12, 2009

RootKit Hunter

RootKit Hunter - program do wyszukiwania rootkitów, Co to jest rootkit ? Odpowiedź tutaj

w skrócie:
sudo apt-get install rkhunter
sudo rkhunter --update
sudo rkhunter -c


VIA: Rkhunter (RootKit Hunter) - wyszukaj rootkity i inne zagrożenia

No comments: