Wednesday, November 11, 2009

Naród rozczarowany działaniam rządu i premiera ?

Chyba naród osiągnął już granicę rozczarowania działaniami rzadu i premiera, skoro takie napisy pojawiają się nawet w pilnowanym przez monitoring metrze. Komentarz chyba zbędny, co ?

No comments: