Thursday, October 1, 2009

Każdy proces warty przejścia będzie coraz trudniejszy

Każdy proces warty przejścia będzie coraz trudniejszy, zanim stanie się łatwiejszy.
To właśnie czyni uczenie się darem, nawet jeśli nauczycielem będzie ból.

source: The Ultimate Gift

No comments: