Friday, October 16, 2009

http 404 - not found

Zdarza się czasem w trakcie używania internetu trafić na błąd http 404 - czyli not found, zazwyczaj kiedy wpiszemy adres nieistniejącej strony, bądź autor dokonał przebudowy serwisu. Ale, żeby ze strony pokazywanej przy wystąpieniu takiego błędu zrobić osobne dzieło sztuki - na pewno warte odnotowania, Lista najciekawszych projektów stron "404" -->
webdesignledger.com

No comments: