Saturday, October 10, 2009

Ben Rockwood - "Becoming a ZFS Ninja"

seminarium Bena Rockwooda - "Becoming a ZFS Ninja":
LINK --> part I
LINK --> part II
LINK --> slajdy z prezentacji

Source: cuddletech.com

tak btw. trochę o przyszłości ZFS i planach rozwojowych Suna/Oracle'a: ZFS What's next ?

No comments: