Sunday, September 20, 2009

Big Mac index

Big Mac index, to w dużym skrócie porównanie jak silna jest gospodarka i waluta danego kraju, liczone wg ceny Big Maca. Szczegóły za ostatnie lata --> economist.com

No comments: