Sunday, August 30, 2009

Najstarsze dziecko

Najstarsze dziecko jest typowym "dzieckiem eksperymentalnym" i zwykle wzbudza największe zainteresowanie i najsilniejsze kontrowersje. Najstarszy syn zetknie się prawdopodobnie z największymi i najbardziej nierealistycznymi oczekiwaniami. Jego niewłaściwe zachowania wywołują wyjątkową dezaprobatę, zarówno rodziców jak i jego samego; to on staje się głównym celem ukrytych przekazów.
by Dan Kiley - Syndrom Piotrusia Pana

1 comment:

MK said...

ło jesu! Jako matka synów - starszego i młodszego nie zgadzam się...Choć przyznaję, wychowanie bez porażek jest niemożliwe:P