Friday, April 3, 2009

Przychodzi Żyd do synagogi

Przychodzi Żyd do synagogi i pyta rabina:
- Da się pomodlić, żeby Bóg uczynił ziemię płaską, wspartą na trzech rogach?
- Sto szekli i załatwione. Ale na co to tobie?
- Kupiłem od Ruskich giepeesa i działa tylko w tym trybie.

No comments: