Tuesday, April 21, 2009

na rozstajach dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał

No comments: