Monday, March 23, 2009

Ugrade Ubuntu 8.10 --> 9.04

Okazuje się, źe jest prosta metoda zrobienia ugrade'u Ubuntu z wersji 8.10 do wersji 9.04. Wołamy okno terminala i wydajemy komendę
update-manager -d
Pojawia się Update Manager z komunikatem o dostępności nowej wersji
New distribution release '9.04' is available
Pozostaje kliknąć klawisz Upgrade i popychać proces zgodnie ze wskazówkami :)

No comments: