Sunday, February 15, 2009

wieloprocesorowość w Windows i Ubuntu

Szukałem i szukałem i doszukałem się ciekawych rzeczy na temat używania nowych wielokorowych procesorów w Windows i Ubuntu a mianowicie zgodnie z tym co napisano tu Both Windows XP Pro and Home will support both dual core and quad cores processors as long as they are on the same processors. There are no additional licensing fees per core. But when you have a system using two processors, only Windows XP Pro supports this function


Mając natomiast Ubuntu niczym się nie należy przejmować, kernel wspiera SMP jeszcze od wersji Ubuntu 6.10, można to sprawdzić komendą

cat /proc/cpuinfo

No comments: