Tuesday, February 10, 2009

Jak pójdę na emeryturę

- Jak pójdę na emeryturę, to nic nie będę robił, kompletnie nic. Pierwsze parę miesięcy posiedzę w bujanym fotelu...
- A potem?
- Potem się może rozhuśtam.

[nadesłał Patryk]

No comments: