Tuesday, January 27, 2009

Można nie płacić składek

Wychodzi na to, że organy ustawodawcze przypadkowo dały coś od siebie pod choinkę pracodawcom, albowiem weszła w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy (ustawa jest z 6 XII 2008, ukazała się w Dzienniku Ustaw nr 237) w której na skutek błędu/niedopatrzenia/braku wyobraźni prawników, znalazł się tak sformułowany (a właściwie niedoprecyzowany) przepis o zwolnieniu z płacenia składek osób wracających z wychowawczego, że jak się dobrze zakręcić (będąc pracodawcą), to powinno się udać nie płacić za pracowników składek na FP i FGŚP nawet przez okres sześciu lat zamiast ustawowych trzech. Na początku roku jeszcze były wątpliwości czy faktycznie tak należy rozumieć ten przepis, ale ostatnio napisała o tym nawet Gazeta Prawna więc wychodzi, że faktycznie tak jest i nic, tylko korzystać. W imieniu pracodawców serdecznie dziękujemy :)

Tak przy okazji skoro o prawie mowa, od nowego roku wydłużyły się między innymi urlopy macierzyńskie (1 dziecko - 20 tygodni, 2 dzieci - 31 tygodni, 3 dzieci - 33 tygodnie, 4 dzieci - 35 tygodni i 5 i więcej - 37 tygodni), oraz zmienił się sposób opodatkowywania drobnych umów zleceń i o dzieło - przy czym ustawodawca jako drobne rozumie umowy do 200 PLN miesięcznie (ustawa jest z 6 XI 2008, Dziennik Ustaw nr 209). Polecam uważną lekturę bo można się naciąć a zmiany są niby niewielkie ale podstępne :) !

No comments: