Monday, December 29, 2008

PKP lubi Apple

No i proszę .. oto okazało się wszem i wobec, że PKP jednak lubi Apple ... (dla nieświadomych do czego piję małe wyjaśnienie: jeśli przyjrzycie się tej reklamie widać na niej typową formatkę systemową z OS X z napisem "wydrukuj bilet" - w systemie Apple zresztą większość klawiszy i okienek wygląda tak jak to z reklamy)

No comments: