Tuesday, September 16, 2008

Dramatyczna krowa

[od razu tłumaczę: taki tytuł, bo moim zdaniem krowa ma pełne dramatu spojrzenie]

No comments: